FÖLJA · FÖRSTÅ · REGLERA

Biofeedback är en teknik där du kan lära dig att reglera några av kroppens funktioner, som till exempel din hjärtfrekvens, för att förbättra ett hälsotillstånd eller fysisk prestation.

Under biofeedback-träning fäster man elektriska sensorer på kroppen för att följa exempelvis din hudtemperatur, spänningar i muskler, hjärtfrekvens och/eller andning. Informationen återkopplas till dig och presenteras som förändringar på en bildskärm, ljudvolym eller ljusstyrka.

Denna återkoppling uppmärksammar och lär dig att reglera dina reaktioner genom att ändra tankar, känslor och/eller beteende.

Ett träningstillfälle med biofeedback inklusive samtal pågår i ungefär en timma. Antalet tillfällen beror bl a på dina symptom och hur snabbt du lär dig att kontrollera dina fysiska reaktioner. Målet med biofeedback-träning är att lära dig använda dessa tekniker hemma på egen hand. Ju mer du tränar… desto mer ökar chanserna till ett framgångsrikt resultat. Det kan för dig betyda att du kan hantera dina symptom, minska eventuell medicinering eller genomföra annan behandling.

Hjälp till självreglering

Träning med biofeedback kan användas för att hantera flera fysiska och psykiska problem, såsom:

 • Stress
 • Ångest
 • Kronisk smärta
 • ADHD
 • Urininkontinens
 • Fekal inkontinens
 • Spänningshuvudvärk
 • Migrän
 • Högt/lågt blodtryck
 • Efter stroke
 • Med flera

Information kommer